Doorgaan naar hoofdcontent

Toegevoegd aan lijst Cold Case Literatuur (zie elders website): Nieuw boek over scenariodenken en cold case Milica van Doorn.

Ervaren rechercheurs kennen het begrip: Scenariodenken. Onder de vlag van de Politieacademie is een nieuw boek gepubliceerd onder de titel "Van watskeburt tot whodunit", waarbij een cold case als basis heeft gediend. Scenariodenken is een breedgedragen begrip in de opsporing. Maar wat er daadwerkelijk mee bedoeld wordt of hoe je dit inhoudelijk vorm kunt geven; daarover verschillen de inzichten. In dit boek worden wetenschappelijke theorieën over verhaal en verankering gecombineerd met inzichten uit het strafrecht en de opsporingspraktijk. Dit vertaalt zich naar praktische denkkaders, hulpmiddelen en tips. Deze worden niet alleen uitgelegd, maar ook direct toegepast op een onderzoek uit de praktijk. Een soort stappenplan voor het reconstrueren van scenario's in de Opsporing. 

Bij grote opsporingszaken en cold cases wordt steeds vaker gebruik gemaakt van 'scenariodenken'. Om tunnelvisie en gerechtelijke dwalingen te voorkomen is het werken met scenario’s zelfs een verplicht onderdeel geworden bij de recherche. "Opsporing gaat over waarheidsvinding", zegt een betrokken criminoloog. "Je bent aan het reconstrueren welk verhaal de waarheid het dichtst benadert. Je gaat uit van bepaalde feiten en omstandigheden maar je moet je daarbij afvragen of het wel klopt. Kan het ook anders gegaan zijn? "Stel, je vindt iemand met een doorgesneden keel. Negen van de tien keer zullen we ervan uitgaan dat diegene dat niet zelf gedaan heeft. Maar we weten inmiddels ook dat dat toch voorkomt. Denk maar aan de gerechtelijke dwaling in de Rosmalense flatmoord. We waren ervan uitgegaan dat een dader het slachtoffer de keel had doorgesneden. Maar in deze situatie bleek dat iemand het zelf had gedaan. Iemand anders heeft daar jaren onterecht voor vast gezeten." 

In het boek wordt een bekende cold case behandeld. Milica van Doorn werd in 1992 vermoord en verkracht gevonden in een sloot. In 2017 werd de zaak opnieuw bekeken volgens de scenario-methode. "Alle verhaalelementen zijn we opnieuw nagegaan. Uiteindelijk kwamen we op een aantal punten waaraan de dader moest voldoen. 133 mannen uit de omgeving voldeden daaraan. Die hebben we opgeroepen voor een DNA-verwantschapsonderzoek. Daar kwam een match uit met een familielid van de dader. En zo hebben we de zaak toch kunnen oplossen." Het is een misvatting dat scenariodenken bewerkelijk is of meer tijd kost, vindt de criminoloog. "Het zit heel erg in ons brein om in scenario's te denken. Wat blijkt is dat als je dit doet je op de lange termijn heel veel capaciteit spaart. Als je vroeg in een zaak extra denkwerk verricht, heb je er aan de achterkant juist veel profijt van."

Bekijk de uitzending
Bekijk het boek


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me