Doorgaan naar hoofdcontent

Geen zichtbaar beleid, onderzoek en toezicht proces aanpak cold cases en vermiste personen. Blijft bij "monitoren" en "regievoering".

In 2012 is een enorme reorganisatie doorgevoerd, waarbij specifiek het proces voor de aanpak van cold case en vermiste personen staat beschreven. Nu ruim tien jaar later blijkt weinig departementaal beleid en toezicht op dit proces zichtbaar en daarmee transparant te zijn. Er is aandacht voor de forensische kant, echter voor het proces en de organisatie binnen de politie (en daarmee ook justitie) blijft de ambtelijke en politiek bestuurlijke betrokkenheid ondoorzichtig. Het inrichtingsplan beschrijft het volgende: 
  • "Binnen deze teams is tevens voorzien in een basisvoorziening ten behoeve van de aanpak van cold cases."[blz. 67 Inrichtingsplan Nationale Politie'] 
  • "Team Grootschalige Opsporing: Binnen het team zijn taken belegd op het gebied van grootschalige opsporing, coördinatie van vermiste personen, gedragskundige advisering en cold case-aanpak. Kerntaken van het team zijn: Voorzien in TGO-teamleiders. Coördineren en beheren van de TGO-organisatie. Coördineren van het werkterrein van vermiste personen. Regie voeren op cold cases." [blz. 147 Inrichtingsplan Nationale Politie] 
  • "Ten behoeve van cold cases is een structurele voorziening (backbone) ingericht. De taak van de backbone is regie voeren op de cold cases. Landelijk wordt vanuit de korpsstaf het aantal cold cases gemonitord. De cold case-voorziening staat onder leiding van een operationeel expert. De taken worden uitgevoerd door een senior tactische opsporing, een operationeel specialist ten behoeve van gedragskundige advisering en een assistent Intake en Service ten behoeve van administratieve ondersteuning van cold cases. Ook het coördinatorschap Vermiste Personen is hierin belegd; tevens worden de herzieningsverzoeken van hieruit behandeld. Vanuit het speelveldmodel kunnen, indien noodzakelijk, meerdere functionarissen binnen het team Generieke Opsporing worden ingezet ten behoeve van de cold cases. Hetzelfde geldt voor ondersteuning vanuit de Forensische Opsporing ten behoeve van cold cases, of andere specialistische capaciteit." [blz. 148 Inrichtingsplan Nationale Politie].  
Belangrijke elementen in deze tekst zijn het monitoren van het aantal cold cases op landelijk niveau vanuit de korpsstaf, de regievoering vanuit een structurele voorziening op de cold cases vanuit Grootschalige Opsporingsorganisatie, de coördinatie van vermiste personen. 

In Nederland wordt gesproken over cold caseteams, formeel bestaan er geen cold caseteams in Nederland. Sterker nog, elke eenheid binnen de Nationale Politie kent een eigen inrichting van de voorziening. Er wordt duidelijk gesproken over een voorziening ofwel een "faciliteit" en niet over een "team". In het Inrichtingsplan staat hoe een dergelijke cold case-faciliteit ingericht dient te zijn per eenheid. Een duidelijke norm. Alle bovengenoemde activiteiten betreffen een norm of zijn dusdanig beschreven dat er normen uit voortvloeien. Ook zorgt de bovengenoemde tekst voor beleidsvorming, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. 

Toch hebben de belangrijkste gremia rond het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen tot op heden geen zichtbaar beleid en toezicht ingericht. Een van de meest complexe processen binnen onze maatschappij staat niet op de kaart bij het departement van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en de Inspectie Justitie en Veiligheid. 

Het meest opvallende is nog wel dat het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum geen actie heeft ondernomen op een eerdere rapportage van PWC in opdracht van het ministerie waaruit blijkt het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen een van de meest ingewikkelde processen is voor de centrale overheid en maatschappij. 

Het resultaat is dat nabestaanden en professionals niet terug kunnen vallen op deze bepalende gremia. Ook is er geen verantwoording en verantwoordelijkheid. Dit blijkt uit het feit dat tot op heden de werkplannen en jaarrapportages geen enkele vermelding kennen als het gaat om verantwoording en verantwoordelijkheid rond het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen. 

De enige weg voor nabestaanden en professionals is de Wet Open Overheid om de (centrale) overheid tot verantwoording te roepen en verantwoordelijkheid te laten nemen voor het tot nu toe gevoerde beleid. 

Met de huidige inrichting blijft het bij "monitoren" en "regievoering", zonder dat er een daadkrachtige organisatie wordt opgezet die daadwerkelijk overgaat tot de aanpak van cold cases en vermiste personen. 


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me