Doorgaan naar hoofdcontent

Italiaanse misdaadjournalistiek verschuift ook naar niet-maffia gerelateerde cold cases en vermiste personen.

Italie heeft nog stappen te maken binnen het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen. De achterstand die Italie heeft moet wel in het licht worden bezien van de gigantische maffiamoorden die vanaf de jaren '50 zijn gepleegd. De aantallen zijn dusdanig dat er nog steeds een inventarisatie plaatsvindt, iets wat niet te vergelijken is met de aantallen en inventarisatie in Nederland. Een goede ontwikkeling is dat de journalistiek zich er meer mee bezig gaat houden, mede doordat de gevaarzetting om er over te schrijven anders is dan een decennia terug. De Italiaanse justitie en politie hebben een grote slag gemaakt als het gaat om de aanpak van de maffia. Veel maffiosi zijn pentito geworden en delen meer over oude zaken in een beschermingsprogramma of bij strafvermindering in hun eigen strafzaak. 

Toch zijn er ook moordzaken die zich niet afspelen in het zuiden van Italie, zoals de cold case rond een vermoorde arts in het noorden gelegen Modena. De haast naar het ziekenhuis, een moeilijke bevalling en de geboorte van een kind dat al in de eerste levensdagen grote problemen had. Het vermoeden van vermeende vertragingen in de hulpverlening, een gezondheidsaansprakelijkheid die resulteert in verwondingen door nalatigheid die de familie van het kind toeschreef aan de hoofdarts en al zijn personeel. Dit is het scenario dat zich voordoet rond de moord op professor Giorgio Montanari, directeur van de verloskundig-gynaecologische kliniek van de polikliniek van Modena, die in 1981 werd gedood door een spervuur ​​van geweerschoten terwijl hij na een dag werken terugkeerde uit het ziekenhuis. 

De zaak werd onlangs na 42 jaar heropend en in het verdachtenregister vermeldde het Openbaar Ministerie een vader. Een gevolg van een bezoek aan een man bij wie de onderzoekers - het onderzoek wordt uitgevoerd door de speciale brigade van Modena, onder leiding van Mario Paternoster - langsgingen nadat deze getuige de documenten van die tijd en vooral de medische dossiers van de patiënten opnieuw had onderzocht. Het motief zou – als de vermoedens over de verdachte worden bevestigd – gezocht moeten worden in wraak. Een vergelding tegen de artsen die – volgens de familie van het kind – ernstige schade aan het kind zouden hebben toegebracht, zo erg dat in die tijd op de afdeling de spanning duidelijk voelbaar was. 

Op dit moment is het de moeite waard om erop te wijzen dat de man uit Modena als noodzakelijke actie is ingeschreven in het verdachtenregister: het dossier met betrekking tot die moeilijke geboorte was ten tijde van de gebeurtenissen al geanalyseerd en de politie, gecoördineerd door het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen maanden alle papieren hervat en onderzoek gedaan naar de gezondheidszorg om de moordenaar van het slachtoffer te vinden. Om deze reden werden verschillende gezondheidswerkers door de onderzoekers geïnterviewd, omdat mensen op de hoogte waren van de feiten, maar – op basis van wat er gebeurde – zouden er nog steeds geen belangrijke aanwijzingen zijn om tot een onmiddellijke oplossing van de zaak te komen. Wraakzuchtig gedrag van een ouder blijft echter de enige aanwijzing. 

Als de beschuldigende hypothesen tegen de verdachte niet zouden worden bevestigd, zou het misdrijf onopgelost blijven en deze keer voor altijd. De weduwe van professor Montanari, Anna Ponti, 93 jaar oud, gaf nooit op en hoopte altijd de waarheid te achterhalen, maar bovenal gerechtigheid voor haar op barbaarse wijze vermoorde echtgenoot. De weduwe wendde zich tot de criminoloog Antonella Delfino Pesce om enkele sporen te vinden die de onderzoekers 42 jaar geleden waren ontgaan en het onderzoek kwam precies voort uit de medische dossiers. 

Het was 20.00 uur op 8 januari, 42 jaar geleden, toen iemand een pistool pakte om het leven van de professor uit te wissen. Montanari, 51 jaar oud, had net het ziekenhuis verlaten en had wat grapjes gemaakt met een verloskundige. Zoals vaak gebeurde, wist Montanari niet meer waar hij zijn Volkswagen Kever had geparkeerd. Kort nadat de auto was gestart, werd de professor getroffen door zeven geweerschoten, afgevuurd met een wapen van kaliber 45. De arts stierf direct door het wapengeweld. 

De onderzoekers kozen destijds voor een bepaald scenario: de hoofdarts had naast kogels ook al dreigbrieven ontvangen. Er waren echter geen aanwijzingen die tot de waarheid leidden. In 2020 verscheen er een wapen dat vermoedelijk leek op het wapen dat werd gebruikt om de moord te plegen. Het soortgelijke wapen werd op een veiling verkocht. Wijlen hoofdaanklager Paolo Giovagnoli had destijds besloten de zaak te heropenen, die vervolgens weer tot niets leidde. 

Op dit moment heeft de speciale brigade zicht op een mogelijke verdachte: die van een vader die wanhopig op zoek is naar het vereffenen van de schade die zijn kind heeft geleden, wiens verleden de onderzoekers nu zijn gaan onderzoeken. 

Als de trend in de Italiaanse misdaadjournalistiek zich voortzet, dan volgen er nog meer positieve resultaten rond cold cases en vermiste personen in het nieuws. 


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me