Doorgaan naar hoofdcontent

UPDATE Kijktip. Krachten op de achtergrond: Kwalitatief particulier onderzoek doet meer en meer intrede in cold case en vermiste personen.

UPDATE: Het artikel heeft enorm veel positieve reacties opgeleverd. Zo heeft het bestuur van de Branche Vereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB) laten weten dat het niet de enige branchevereniging is binnen dit werkveld en verwijst ook naar de Nederlandse Veiligheidsbranche. Voor meer informatie over het werkveld van Particulier Onderzoek kunnen de volgende websites worden bezocht. 

Bekijk de website van BPOB
Bekijk de website van de Nederlandse Veiligheidsbranche

---------------------------------------------------------------------------

Duidelijk moet zijn dat een cold case en / of een vermist persoon een zaak is die door justitie en politie niet is opgelost. Buiten Nederland is het vaak al de gewoonste zaak van de wereld om met privédetectives te werken, al dan niet ingeschakeld door een nabestaande of een advocaat. In Nederland kennen wij de privédetectives onder de noemer "particulier onderzoekers". Het is een beschermd beroep met een eigen branchevereniging. 

In de Verenigde Staten is particulier onderzoek per Staat geregeld, waarbij wel een rode draad zit in de nationale regulering. De Regulatory Services Divisions (RSD) zorgen voor effectief toezicht op gereguleerde programma's, zoals het proces van Private Security, waar particulier onderzoek onder valt. De RSD's zorgen voor toezicht met behulp van een aanpak met drie strategieën: 1) Uitgifte, 2) Modernisering en 3) Naleving en handhaving. De sectie is verantwoordelijk voor het afgeven van regelgevende licenties en vergunningen en voor het bijhouden van het aantal licentie- en vergunninghouders. De beeldvorming dat iedereen zomaar aan de slag kan als privedetective in de Verenigde Staten is dus een fabel. In Nederland is dit niet anders met de Branchevereniging voor Particulier Onderzoeksbureaus (BPOB). 

De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacygedragscode. Dit heeft als doel om de privacybelangen van betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen. De kerntaken van de BPOB zijn het behartigen van de ideële, materiële en maatschappelijke belangen van particuliere onderzoekers, het bevorderen van deskundigheid, operationele arbeidstechnieken en al hetgeen daarmee verband houdt en het stimuleren van het delen van kennis en vaardigheden tussen collega’s in het land, werkzaam op het gebied van particulier onderzoek ter bevordering van professionele samenwerking in een sfeer van vriendschappelijke collegialiteit. De BPOB is tevens de belangenbehartiger van de Nederlandse particuliere onderzoekers naar de overheid en andere instanties. Ook functioneert de BPOB als nationale organisatie binnen Europees verband; de ‘European society of detectives’ en wereldwijd binnen de ‘World association of detectives'. Alle leden van de BPOB hebben een vergunning van het Ministerie van Justitie & Veiligheid met een daaraan gekoppeld POB nummer en zijn goedgekeurd door de politie (gele pas). 

Het werkveld van het particuliere onderzoek speelt zich voornamelijk af op de achtergrond. Echter, kwalitatief particulier onderzoek doet ook met grote schreden intrede in de wereld van cold cases en vermiste personen. Een goede ontwikkeling, daar dit een zeer bruikbare aanvulling is op het werk van justitie en politie. Particulier onderzoek kan wel degelijk, net als journalistiek onderzoek, een bijdrage leveren in de waarheidsvinding. Iets waar de Nederlandse justitie en politie nog aan moeten wennen en de eigen weg er nog in moeten vinden. 

Herma Kluin helpt haar beroepsgroep verder op de kaart te zetten door in de (multi)media te vertellen over dit werkveld van particulier onderzoek en de bijdrage in een cold case vermissingszaak. In deze podcast legt Herma uit wat de bijdrage is geweest in het onderzoek en de podcast over de mysterieuze verdwijning van de Vlaamse Elke Wevers. 

Op de website van de branchevereniging zijn de gecertificeerde particulier onderzoeksbureaus te vinden. 

Bekijk branchevereniging
Bekijk website Herma Kluin
Bekijk voorbeeld Amerikaans particulier onderzoek
Bekijk Amerikaans toezicht

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me