Doorgaan naar hoofdcontent

Lerend vermogen voor cold cases en vermiste personen: Toepassing van Psychological DNA bij verdachten.

Vijfentwintig jaar lang heeft dr. Brady het voorrecht gehad psychologische diensten te verlenen aan honderden forensische cliënten, waarvan sommigen valselijk werden beschuldigd – vooral in  zedenzaken. Hij blijft samenwerken met een vijftigtal vooraanstaande strafrechtadvocaten in Californië in de Verenigde Staten, waarbij hij zaken voorbereidt, waaronder uitgebreide psychologische tests en getuigenissen voor de rechtbank. Echter een zaak houdt dr. Brady nog steeds bezig. 

In wat toch al een turbulent jaar was in Amerika, werd senator Robert F. Kennedy neergeschoten na een politieke bijeenkomst in Los Angeles in juni 1968. Zijn moordenaar was een jonge Palestijnse immigrant met een donkere huidskleur, Sirhan Bishara Sirhan. De moordenaar werd ter plekke aangehouden, nog steeds met het pistool in zijn hand nadat hij acht kogels op RFK had gelost – een open en gesloten zaak, zo leek het. De 24-jarige werd bestempeld als een ‘politieke terrorist die het verdient om in de gaskamer te sterven!” Een veroordeling wegens moord met voorbedachten rade en een doodstraf volgden op een ‘circusachtig’ proces. Meer dan een halve eeuw later, terwijl Sirhan nog steeds in de gevangenis zit (ondanks zestien mislukte hoorzittingen over de voorwaardelijke vrijlating), blijft hij volhouden dat hij geen herinnering heeft aan het plannen of uitvoeren van de moord. 

Dr. John C. Brady, de auteur van Psychological DNA: Who Killed Robert F. Kennedy? – A Cold Case Analysis, was ten tijde van het proces een doctoraalstudent aan de School of Criminology van UC Berkeley en zijn professor en adviseur was de belangrijkste verdedigingspsychiater van Sirhan, dr. Bernard L. Diamond, die een levenslange belangstelling voor de zaak wekte. En nu, na zijn eigen lange carrière in het veld, legt Dr. Brady opnieuw de nadruk op deze oude zaak, met behulp van een nieuw onderzoeksproces, tegenwoordig bekend als psychologisch DNA-onderzoek. Hij heeft de vele fragmenten van Sirhans gebroken persoonlijkheid samengevoegd om met terugwerkende kracht veel van de onderzoeksproblemen uit te dagen zoals de oorspronkelijke beslissingen die tijdens het proces zijn genomen. Dr. Brady wil antwoord op de verontrustende vraag die al vijftig jaar blijft bestaan: wat was de echte reden of redenen waarom Sirhan ervoor koos senator Kennedy neer te schieten? De nauwkeurige analyse van Dr. Brady wordt onderstreept door de vele juridische misstappen van Sirhans verdedigingsteam en door de stroom van nutteloze en inconsistente getuigenissen van deskundigen die resulteerden in de vreselijk slecht geïnformeerde beslissing van de jury en de daaropvolgende veroordeling. 

Zijn zorgvuldige herbeoordeling maakt gebruik van bijgewerkte, hedendaagse psychiatrische classificaties en onderzoeksmethoden (inclusief psychologisch DNA) die niet beschikbaar waren toen Sirhan oorspronkelijk een verkeerde diagnose kreeg. Dr. Brady's onderzoek naar de vluchtige mentale toestand van Sirhan neemt de lezer dieper mee in de onbewuste en vervormde contouren van de geest van de moordenaar. Voor het eerst komen aanvullende psychiatrische aandoeningen aan het licht die helpen verklaren waarom Sirhan, in een trancetoestand, senator Kennedy neerschoot, en hoe Sirhans herinnering werd op onverklaarbare wijze uit zijn geheugen gewist. Het kronkelende psychologische pad in Psychologisch DNA leidt naar het antwoord op de vraag waarom Sirhan senator Kennedy daadwerkelijk heeft vermoord. Dr. Brady zal in 2023 zijn boek publiceren. 
Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me