Doorgaan naar hoofdcontent

UPDATE Nederland zakt internationaal weg. Frankrijk is op Europese bodem het land met een echte cold case en vermiste personencultuur.

UPDATE Karolien Van Dijck, een Belgische vooraanstaande forensisch wetenschapper binnen het Nationaal Instituur voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) , pleit - in navolging van Frankrijk - voor de oprichting van een Belgisch nationaal cold case-team. Het NICC is een federale wetenschappelijke instelling binnen de FOD Justitie in Belgie. Op vraag van de gerechtelijke overheden wordt onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. De directie Criminalistiek identificeert en analyseert sporen van verdachten en modus operandi. De directie Criminologie onderzoekt hoe het strafrechtelijke systeem functioneert en hoe dit te kunnen verbeteren. Ook internationaal is het NICC actief. Als medestichter speelt het een prominente rol binnen het European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). Ook is het raadgever voor diverse Europese en internationale organisaties en de deskundigen zijn veelgevraagde sprekers op nationale en internationale colloquia en studiedagen. Ook wordt samengewerkt met meerdere externe partners binnen wetenschappelijke onderzoeksprogramma's die door de Europese Commissie gesponsord worden, zoals bijvoorbeeld Framework 7 en ISEC. 

Ook in Belgie is de wens om over te gaan tot een gecentraliseerde cold caseorganisatie. Van Dijck is een voorstander van zo;n centrale organisatie. Een team vol specialisten dat zich fulltime op de vele honderden onopgeloste misdaadverhalen stort. Dat is de wensdroom van Karolien Van Dijck, tevens verbindingsadviseur bij het Antwerpse parket. “Hoog tijd om cold cases echt gestructureerd te gaan uitpluizen.” 

Belgie zou daarmee het succesvolle Franse voorbeeld opvolgen. 


---------------------

Nederland  raakt steeds verder achter op de internationale / Europese kaart als het gaat om het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen. De laatste politiek bestuurlijke aandacht voor het falende beleid, toezicht en wetenschapsonderzoek is alweer van enige tijd terug. Toen werden in de Tweede Kamer zijdelings wat vragen gesteld over de voortgang. Het ontbreekt aan zichtbare daadkrachtige leidinggevenden / verantwoordelijken die een touwtrekkersrol op zich nemen. De minister, een politiecommissaris, een officier van justitie, een forensische wetenschapper, het hoofd van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de directeur van het WODC die met een beleidsplan komen, een Programma, een Project en een Taskforce zetten en de conceptwet "Verplichte aanpak cold cases en vermiste personen" verder uit laat rollen. De eerste prioriteit is de organisatie van de aanpak van cold cases en vermiste personen op te laten gaan in een centrale organisatie binnen de Nationale Politie. De eenheden worden steunpunten en alle expertise wordt centraal ondergebracht, waardoor ook het werken met de Europese lidstaten wordt vereenvoudigd. 

Maar niet Nederland, maar Frankrijk beweegt zich in deze beweging en oppert zelfs naar een gespecialiseerd Europees centrum voor cold cases en vermiste personen. Zullen politieagenten in heel Europa binnenkort de dader van een ‘seriemoordenaar’ sneller kunnen vinden? Frankrijk heeft in maart 2022 al besloten een nationaal centrum op te richten dat zich bezighoudt met ‘onopgeloste misdaden’. Het is gevestigd in Nanterre nabij Parijs, binnen de jurisdictie van het Hof van Beroep van Versailles. Haar rol bestaat er in de eerste plaats uit om verbanden te leggen tussen procedures die soms verspreid zijn over verschillende gerechtelijke arrondissementen, maar tegelijkertijd ook om één enkel aanspreekpunt te creëren voor Europese en internationale wederzijdse juridische bijstand met betrekking tot deze misdaden. 

En dit is waar het Franse voorbeeld de oprichting van een grensoverschrijdende structuur zou kunnen versnellen waardoor politieteams de voordelen van hun ‘vondsten’ ter plaatse kunnen bundelen. Want als het om onopgeloste misdaden gaat, zijn het vaak de toevallige ontdekkingen van aanwijzingen voor een ander misdrijf, elders en op een ander tijdstip, die het verschil maken. Vandaar het belang van zowel het bijhouden van gegevens als het snel delen van informatie. 

Laten we bijvoorbeeld denken aan de Fourniret-affaire (de meest beruchte Franse seriemoordenaar), waarbij ‘de boeman van de Ardennen’ de gewoonte had te doden tijdens zijn reizen in verschillende regio’s van Frankrijk, maar ook aan de andere kant van de grens, in België. Toen er nieuwe slachtoffers verschenen, kreeg de affaire zijn ware dimensie, maar voor te veel slachtoffers was het te laat. Het openbaart de tekortkomingen van een rechtssysteem dat niet in staat was sneller de overeenkomsten tussen de eerste moorden vast te stellen en dat ongetwijfeld te snel opgaf. 

In Frankrijk werden drie gespecialiseerde onderzoeksmagistraten toegewezen aan het nationaal centrum in Nanterre. Er is ook een officier van justitie aanwezig. Zonder een voltijds gedetacheerd team te vergeten, bestaande uit drie griffiers, een gespecialiseerde assistent, een assistent-advocaat en twee agenten van de gerechtelijke politie, ter beschikking gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Het doel is om te kunnen vertrouwen op een verenigd team. Met het delen van juridische documentatie en dezelfde kennis van de dossiers. Dit maakt het mogelijk om tijdverspilling te vermijden die gepaard gaat met het doorgeven van deze dossiers door de handen van verschillende magistraten. Concreet kan na achttien maanden van vruchteloos onderzoek een moord worden toevertrouwd aan het Nationaal Centrum voor Onopgeloste Zaken, hetzij op gerechtelijk initiatief van het Openbaar Ministerie, hetzij op verzoek van de nabestaanden van de slachtoffers, die advies kunnen inwinnen. zodat “hun zaak” wordt doorgegeven. 

De magistraten van het nationale centrum hebben dan manoeuvreerruimte om óf een nieuw team van onderzoekers aan te nemen, óf door te gaan met de initiële onderzoekers, óf zelfs een gemengd onderzoeksteam samen te stellen. Ook aan Belgische zijde bestaat er momenteel geen gecentraliseerde structuur, gelijkend als in Nederland. Elk district organiseert zichzelf zoals het hem goeddunkt, wat betekent dat er in een district geen speciale sectie is die zich specifiek bezighoudt met onopgeloste misdaden. De enige uitzondering tot voor kort was de gerechtelijke politie van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, maar de ‘cold case’-cel, bestaande uit twee voltijdse politieagenten, is zojuist ontmanteld ten gunste van andere missies. Dit team heeft het met name mogelijk gemaakt om de daders van oude strafzaken voor de rechter te brengen, zoals die van de dood van Stavros Varzos, een groothandelaar in levensmiddelen, die in 1996 in Bosvoorde werd doodgeschoten als onderdeel van de diefstal van zijn auto of zelfs in 2017 over de dood van de kleine Sandra van 16 maanden, uit het raam gegooid door Richard Remes. 

Voor degenen die twijfelen aan het belang om de nodige middelen te besteden aan “oude zaken”, herinnerde Eric Dupont-Moretti, de Franse minister van Justitie, tijdens de inhuldiging van het centrum van Nanterre aan het belang van de rechterlijke instelling en de samenleving om niet te veel de bladzijde om te slaan. als we geen dader kunnen identificeren: “Voor de slachtoffers, voor de families die nog steeds lijden onder deze oude dossiers en naarmate de tijd verstrijkt, kunnen ze diep van binnen het gevoel krijgen dat we er niet meer in zullen slagen. Tijd is de ergste vijand van de opheldering van een zaak. Deze pool moet het mogelijk maken dat deze dossiers gerechtelijk levend blijven en een antwoord kunnen bieden aan de slachtoffers. 

Dat zeggen ook de politieagenten die aan deze zaken werken. Als dit niet wordt opgehelderd, maakt een review van een dossier het mogelijk om de fout te identificeren of het element dat is gemist vanwege een gebrek aan communicatie of tijd te herkennen. Het gaat niet zozeer om het beschuldigen van een collega of collega's die de zaak hebben onderzocht, maar om het corrigeren van wat nog gecorrigeerd kan worden in het belang van de nabestaanden van het slachtoffer en die eigen collega's. Dan is er nog de kwestie van de bewaring van bewijsstukken bij griffiers. Als alles er nog is, is het nog steeds mogelijk om het ook forensisch op te lossen. 

Frankrijk is met dit initiatief en de centrale organisatie van de aanpak van cold cases en vermiste personen leidend in Europa en passeert Nederland daarbij op de ranglijst. Een gemiste kans voor de Nederlandse justitie en politie. 

Bekijk het artikel


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me