Doorgaan naar hoofdcontent

Project Gerede Twijfel brengt nieuwe onderzoeksrapportage uit. Meerwaarde voor aanpak cold cases en vermiste personen.

In Nederland is het succesvolle Project Gerede Twijfel actief. Als de rechter iemand veroordeelt, kan hij er nooit helemaal zeker van zijn dat de veroordeling terecht is. Alle bewijs kent onzekerheid en dat geldt voor elke strafzaak. Dat betekent dat de rechter met elke veroordeling een zeker risico neemt dat hij iemand ten onrechte veroordeelt. En dus komen in elk rechtssysteem rechterlijke dwalingen voor. Een goed rechtssysteem is niet een rechtssysteem zonder rechterlijke dwalingen, maar een rechtssysteem waarin het aantal rechterlijke dwalingen zoveel mogelijk wordt beperkt. Ook in het Nederlandse rechtssysteem komen onvermijdelijk rechterlijke dwalingen voor. Voor het onderzoek van vermeende rechterlijke dwalingen is het Project Gerede Twijfel opgezet. In grote lijnen gebeurt in het project het volgende. Op verzoek van een veroordeelde, diens advocaat of een andere betrokkene wordt een zaak die een rechterlijke dwaling zou kunnen zijn in onderzoek genomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door groepen studenten onder leiding en supervisie van universitair medewerkers. Als het onderzoek nieuwe gegevens oplevert, wordt daarvan een rapportage gemaakt die bij voorkeur wordt gepubliceerd.

Dit project kent ook een absolute meerwaarde bij de aanpak van cold cases en vermiste personen. Uit de onderzoeksrapportages is lering te trekken voor wat betreft de onderzoeksmethode maar ook om de analyse en inventarisatie op te zetten van de stukken van overtuiging c.q. bewijsmiddelen. Het is voor coldcasespecialisten zeker een aanbeveling om de reeks van het Project Gerede Twijfel aan te schaffen als vakliteratuur. 

Het project heeft recent het boek opgeleverd onder de titel "De dode in het dressoir": Op 11 januari 2010 werd de 44-jarige Eric Van Someren door familie en vrienden als vermist opgegeven bij de politiezone Buggenhout-Lebbeke. Twee maanden later werd zijn lichaam gevonden in het kanaal bij Ruisbroek. Hij was door harde slagen op zijn hoofd om het leven gebracht en om zijn enkel zat een afgebroken beugel van een handboei. Yves Hendrickx werd na een politieonderzoek van bijna zeven jaar vervolgd voor de moord op zijn vriend. Hij kreeg dertig jaar gevangenisstraf. Yves zou razend zijn geweest op Eric omdat Eric dieren had verwaarloosd op het erf waar zij samen een zelfvoorzienende gemeenschap zouden oprichten. Een gedegen analyse van het bewijs laat zien dat de veroordeling van Yves voor de moord op Eric allesbehalve sterk is. Yves zou wel eens onschuldig kunnen zijn.

Bekijk website Project Gerede Twijfel
Bekijk informatie over het boek

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me