Doorgaan naar hoofdcontent

Rapportage DNA in cold case: te ontwikkelen aanbevelingen onderzoekswaarde technologie te maximaliseren en problemen aanpakken.

Het Amerikaanse Department of Justice heeft via de Office of Justice Programs door het National Institute of Justice een speciaal rapport uitgebracht over het gebruik van DNA in cold cases. In 1995 is het Nationaal Instituut voor Justitie (NIJ) een onderzoek begonnen om uit te zoeken hoe vaak DNA was toegepast als bewijs en dat er toch sprake was van ten onrechte veroordeelde verdachten. Na uitgebreid onderzoek publiceerde NIJ het rapport "Veroordeeld door jury's, vrijgesproken door Wetenschap: casestudies over het gebruik van DNA als bewijs om daarna de onschuld vast te stellen". In het onderzoek worden 28 casestudies besproken waaruit blijkt dat de analyse van het DNA ontlastend bleek te zijn. 

Toen de procureur-generaal kennis kreeg van de reikwijdte van de kwesties die verband houden met forensisch DNA, vroeg hij NIJ om de "Nationale Commissie voor de Toekomst van DNA-bewijs" op te richten als middel om het meest effectieve gebruik van DNA in het strafrechtsysteem te onderzoeken. De Commissie werd benoemd door de NIJ-directeur en vertegenwoordigde het brede spectrum van het strafrechtsysteem. De commissie, voorgezeten door de opperrechter van het Hooggerechtshof van Wisconsin, bestond uit vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, de balie van advocaten, de rechtshandhavingsinstanties, de wetenschappelijke gemeenschap, de gemeenschap van medische onderzoekers, de academische wereld en organisaties voor de rechten van slachtoffers. 

De opdracht van de Commissie was om aanbevelingen te doen aan de procureur-generaal die zullen helpen het beste gebruik van DNA als misdaadbestrijdingsinstrument te garanderen en het gebruik ervan in het hele strafrechtsysteem te bevorderen. Andere aandachtsgebieden die de Commissie in overweging moest nemen, waren onder meer onderzoek en bewijsmateriaal op de plaats delict, laboratoriumfinanciering, juridische kwesties en onderzoek en ontwikkeling. De werkgroepen van de Commissie, bestaande uit commissarissen en andere deskundigen, hebben verschillende onderwerpen onderzocht en gerapporteerd aan de Commissie. De rapporten van de werkgroepen werden ter goedkeuring, wijziging of verdere discussie aan de voltallige Commissie voorgelegd en voorzagen de Commissie van achtergrondinformatie voor haar aanbevelingen aan de procureur. 

Door de aard van haar representatieve samenstelling en het gebruik van talrijke werkgroepen heeft de Commissie waardevolle input ontvangen uit alle geledingen van het strafrechtsysteem. De brede reikwijdte van die inbreng stelde de Commissie in staat aanbevelingen te ontwikkelen die zowel de onderzoekswaarde van de technologie maximaliseren als de problemen aanpakken die de toepassing ervan met zich meebrengt. 
Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me