Doorgaan naar hoofdcontent

Iets elementairs navolging USA: Nederlands Online Cold Case Dashboard voor nabestaanden. Maar willen justitie en politie wel?

We weten het als maatschappij gewoonweg niet: Hoeveel cold cases en vermiste personen er nu precies zijn. De hele keten heeft geen idee. Ja, een schatting van aantallen, waarmee de minister van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer is gegaan. Daarmee is ook nog iets elementairs aan de hand, namelijk dat we als maatschappij ook geen idee hebben hoeveel nabestaanden er nog zijn in welke zaken. Ja, er zijn familierechercheurs die contact houden met nabestaanden. Maar ook daar is geen zicht op als maatschappij. Wel kennen we in Nederland een platform voor slachtoffers van een misdrijf van zaken na 2020. De slachtoffers kunnen via hun DigiD inloggen en vinden hier informatie over rechten als slachtoffer, de hulp die men kan krijgen en de diensten die de verschillende organisaties aanbieden. Ook zijn er antwoorden op veel gestelde vragen.

In Amerika gaat men inmiddels voortvarend te werk, nadat de Amerikaanse Senaat wetgeving heeft aangenomen waar op een landelijk niveau verplichtingen zijn gesteld aan de inrichting van de cold caseorganisatie en regels voor de uitvoering van de aanpak van cold cases. Een van de verplichtingen is dat de cold cases geregistreerd dienen te worden en de cold caseteams verplicht de nabestaanden op de hoogte moeten houden over de voortang. 

Al in 2018 werd een aanvang gemaakt met het registreren van cold cases in samenhang met nabestaanden en vertegenwoordigers. Zeker in het westen van de Verenigde Staten zijn diverse politiekorpsen aan de slag gegaan met procesbeschrijvingen, zo ook de Chandler Police Department in Arizona. Zo werd een definitie vastgesteld, evaluatiecriteria zoals de verjaringstermijn, herziening van wetgeving, technologische overwegingen en vooruitgang, conditie en aard van het bewijsmateriaal. Ook praktische overwegingen als beschikbaarheid van slachtoffergetuigen, beschikbaarheid van hulpbronnen. Ook beschrijft met de cold case onderzoeksprocedures en wordt het cold caseteam verplicht om een cold case register aan te leggen en bij te houden. Belangrijkste is dat de nabestaanden en vertegenwoordigers via het platform op de hoogte worden gehouden en er uitgebreide dossierinformatie in wordt verwerkt. 

Als ander voorbeeld heeft ook de City of Glendale op haar website een aparte omgeving gemaakt voor slachtoffers en nabestaanden in cold case zedenzaken:
In overeenstemming met regelgeving ARS 13-4271 is het register voor seksuele misdrijven bedoeld voor slachtoffers en geaccrediteerde familieleden of andere wettige vertegenwoordigers van een slachtoffer van een cold case zedendelict die in het register willen worden opgenomen. De registratie bij de Cold Case Registry voor seksuele misdrijven biedt: 
  • de contactgegevens van het slachtoffer, de familie en de wettige vertegenwoordiger van de Glendale Special Victim's Unit. 
  • informatie over eventuele nieuwe ontwikkelingen met de cold case. 
  • een manier voor registranten om contact op te nemen met de Glendale Special Victim's Unit als de registrant op de hoogte is van nieuwe informatie met betrekking tot de cold case. 
Met behulp van actuele contactgegevens wordt het slachtoffer, het geaccrediteerde familielid van het slachtoffer of de wettige vertegenwoordiger van het slachtoffer op de hoogte gebracht als er een nieuwe ontwikkeling is met de cold case. Gezien de gevoelige aard van dit soort misdaden wordt aangeraden dat het slachtoffer van de cold case het eerste aanspreekpunt van de registratie is. Het slachtoffer of nabestaanden of een wettelijke vertegenwoordiger kunnen online een formulier invullen om in de database te komen. Wanneer het ingevulde formulier is ontvangen, wordt het beoordeeld om er zeker van te zijn dat de persoon die zich registreert in aanmerking komt en de persoon wordt op de hoogte gesteld van zijn/haar opname in het register. 

Een soortgelijke database is die voor nabestaanden van slachtoffers in cold case levensdelicten. De cold caserechercheurs zijn verantwoordelijk voor elke moordzaak die een jaar of langer onopgelost blijft nadat deze is gemeld EN die geen levensvatbare en onontgonnen onderzoeksaanwijzingen heeft. In overeenstemming met richtlijn ARS 13-4271 is de Glendale Police Department Homicide Cold Case Registry bedoeld voor familieleden van slachtoffers of andere wettige vertegenwoordigers van een slachtoffer van een cold case levensdelict die in het register willen worden opgenomen. 

Registranten ontvangen het volgende: 
  • de contactgegevens van de wetshandhavingsinstantie. 
  • informatie over eventuele nieuwe ontwikkelingen rond de cold case. 
Het register biedt gezinnen de mogelijkheid om een ​​primaire gezinscontactpersoon aan te wijzen. Met behulp van actuele contactgegevens wordt de familievertegenwoordiger op de hoogte gebracht als er iets nieuws met de zaak gebeurt. Het is nuttig om één primair familiecontact te hebben die informatie doorgeeft aan de rest van het gezin. Nabestaanden en vertegenwoordigers kunnen een online formulier invullen om opgenomen te worden in de database Wanneer het ingevulde formulier is ontvangen, wordt het formulier gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de persoon die zich registreert daadwerkelijk een familielid of wettige vertegenwoordiger is. Vervolgens wordt die persoon op de hoogte gesteld van zijn/haar opname in het register. 

Theoretische en praktisch gezien is een dergelijk Nederlands Online Cold Case Dashboard voor nabestaanden en vertegenwoordigers vrij eenvoudig op te zetten. De enige belemmering zal zijn voor het departement, justitie en politie om een overzicht te krijgen van alle cold cases, dit te valideren om vervolgens de nabestaanden aan de zaken te koppelen. Daarnaast ontbreekt het nog aan specifieke wet- en regelgeving voor de verantwoording en verantwoordelijkheid van de minister binnen het proces van de verplichte aanpak van cold cases en vermiste personen. 

Een serieuze vraag is wanneer een dergelijk Nederlands Online Cold Case Dashboard voor nabestaanden / vertegenwoordigers wordt geïmplementeerd. Een dergelijk dashboard is een ultiem controlemiddel op de kwaliteit van de aanpak van cold cases en vermiste personen. 

Maar is dat iets wat justitie en politie wel willen? Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me