Doorgaan naar hoofdcontent

Universiteit van Leiden ontwikkelt minor en master verder door rond het proces van de aanpak van cold cases.

Linda Geven is sinds februari 2020 universitair docent aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie en tevens vakcoördinator. De Universiteit van Leiden heeft een vak ontwikkeld onder de naam "Inleiding cold cases" met als toegangseis "derdejaars bachelorstudent van een opleiding van de Universiteit Leiden." Dit vak betreft een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de politie, specifiek gericht op zogenaamde cold cases. Een cold case is volgens de Universiteit Leiden een onopgelost levensdelict (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict waarop een minimale gevangenisstraf van 12 jaar is gesteld, zonder dat dit heeft geleid tot het oplossen van de zaak. Studenten maken binnen dit vak kennis met wat cold cases zijn, hoe ze in elkaar zitten en hoe professionals te werk gaan in het oplossen ervan. Het vak is om die reden zeer praktijkgericht: de hoorcolleges zullen wisselend gegeven worden door wetenschappers die zich met deze materie bezig houden en professionals uit de praktijk. 

De leerdoelen van het vak zijn het verwerven van de volgende kwalificaties: de hoofdvragen en belangrijkste begrippen in het kader van cold cases uitleggen, onderscheid maken tussen verschillende vormen van rechercheren bij cold cases, uitleggen hoe het opsporingsonderzoek bij een cold case verloopt, kennis van cold cases en bijbehorende vormen van rechercheren toepassen op een casus, in staat zijn om, afhankelijk van de eigen discipline, cold case-problematiek uit te leggen, te analyseren en daar gefundeerd op te reflecteren. 

De onderwijsvorm betreft hoorcolleges (met een maximaal aantal van 80 studenten) à 2 uur. De colleges worden gegeven door dr. L.M. Geven i.s.m. experts van de politie en andere gastsprekers. 
Vereiste voorbereiding door studenten is grondige bestudering van de verplichte literatuur. De toetsvorm is een schriftelijke opdracht (100% van het eindcijfer). Dit vak geldt als voorbereiding op het mastervak ‘Verdieping Cold Cases’, maar is geen verplichting bij sollicitatie voor het verdiepende vak.
Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me