Doorgaan naar hoofdcontent

De komende forensisch genetische genealogische bewijzentornado: gevolgen voor de coldcase en vermiste personen cultuur?

Enkele maanden geleden is een proef begonnen met de eerste twee zaken die zijn gescreend om in aanmerking te komen voor forensische genetische genealogie. Nederland kent (en dat is een schatting, omdat justitie en politie geen idee hebben hoeveel zaken er nu echt onopgelost zijn sinds de jaren '50) rond de 1800 cold cases. Ook wordt uitgegaan dat er nog minimaal 1000 moordenaars vrij rondlopen en / of weg zijn gekomen met strafvervolging. En dan hebben we het niet eens over de duizenden (!) aanrandings- en verkrachtingszaken waar nog steeds geen dader in is gevonden. In het buitenland en dan met name in de Verenigde Staten is forensische genetische genealogie nagenoeg lopende band werk aan het worden en stijgt het oplossingspercentage in cold cases, vermiste personen en onbekende doden enorm. De vraag is wat dit voor gevolgen heeft in het wereldje van cold cases en vermiste personen? Is Nederland klaar voor de komende forensisch genetische genealogische bewijzentornado? Zijn tactische teams voorbereid wat komen gaat, wetende dat justitie en politie al een enorme werkdruk kennen. Beseft de politiek wel wat dit voor gevolgen heeft voor de rechtsstaat?

Een bedrijfstak die het steeds drukker gaat krijgen in dit soort zaken is de advocatuur. Ook in Frankrijk is een dergelijke ontwikkeling gaande en hebben juristen zich gecommitteerd aan de landelijke aanpak van cold cases en vermiste personen. In Nederland is dit nog een niet volledig ontgonnen gebied, alhoewel enkele advocatenkantoren zich wel met bepaalde zaken die de media hebben bereikt zich beziggehouden. Echter, aan websites met uitgebreide informatie ontbreekt het in Nederland. Als de verwachtingen van de nieuwste DNA-onderzoeken werkelijkheid gaan worden, dan kan de advocatuur zich gaan voorbereiden op een aanstaande DNA-bewijzentornado en zullen verdachten vakkundige rechtsbijstand nodig hebben. 

Wellicht is het voor advocaten in Nederland (en België) als voorbereiding een strategie om zich eens te spiegelen aan de ontwikkelingen van vakgenoten in de Verenigde Staten. Een voorbeeld is het verhaal van de coldcasespecialisten van het advocatenkantoor Marin, Barrett & Murphy in Rhode Island : 

"Wordt u of iemand van wie u houdt geconfronteerd met het angstaanjagende vooruitzicht gearresteerd en aangeklaagd te worden voor een cold case waarbij sprake is van aanranding, verkrachting of moord? Het verstrijken van de tijd heeft misschien herinneringen verduisterd, maar ons ervaren team van strafrechtadvocaten uit Rhode Island staat klaar om ongeëvenaarde expertise en niet aflatende toewijding aan uw verdediging te bieden. Met een ongeëvenaarde inzet voor gerechtigheid zijn wij gespecialiseerd in het opgraven van cruciaal bewijsmateriaal, het opnieuw onderzoeken van over het hoofd geziene details en het bedenken van overtuigende strategieën om zelfs de meest gecompliceerde cold cases aan te vechten. Als vasthoudende pleitbezorgers begrijpen wij de ernst van deze beschuldigingen en wij beloven dat wij aan uw zijde zullen staan en onvermoeibaar zullen strijden om ervoor te zorgen dat uw rechten worden gewaarborgd. Ons kantoor zal vechten om uw naam te zuiveren en uw reputatie te herstellen terwijl we meedogenloos gerechtigheid nastreven en door de complexiteit van cold cases navigeren om de best mogelijke uitkomst voor u veilig te stellen. 

Cold cases in Rhode Island

In de staat Rhode Island houden wetshandhavingsinstanties archieven bij van onopgeloste zaken, gewoonlijk 'cold cases' genoemd, die na een periode van tien jaar zonder oplossing worden opgeslagen. Het vermogen om deze cold cases te heropenen en actief te vervolgen is afhankelijk van de middelen, het budget en de technologische capaciteiten van elke politieafdeling. In gevallen waarin voorheen niet beschikbaar bewijsmateriaal aan het licht komt, heeft de rechtshandhaving de bevoegdheid om sluimerende zaken opnieuw aan te pakken en onderzoeken te initiëren.

Cold cases vertegenwoordigen strafrechtelijke onderzoeken die al geruime tijd onopgelost zijn gebleven en vanwege factoren als de beperkte middelen of het gebrek aan technologische vooruitgang aanvankelijk terzijde werden geschoven. Vooruitgang in onderzoekstechnieken en de ontdekking van nieuwe informatie kunnen deze sluimerende zaken echter nieuw leven inblazen. Wanneer nieuw bewijsmateriaal aan het licht komt, dat voorheen ontoegankelijk of onbekend was, is de rechtshandhaving bevoegd om passende actie te ondernemen en de voorheen onopgeloste kwestie grondig te onderzoeken.

Als ervaren strafrechtadvocaten begrijpen wij dat het van cruciaal belang is om de potentiële impact van nieuw leven ingeblazen cold cases op personen die worden aangeklaagd in verband met deze onderzoeken, te onderkennen. Wanneer een zaak wordt heropend, kan nieuw bewijsmateriaal worden gebruikt om een verdachte aan het misdrijf in kwestie te koppelen. Wanneer dat gebeurt, wordt ervaren en hooggekwalificeerde juridische vertegenwoordiging van cruciaal belang om de rechten van de verdachte tijdens dit proces te beschermen. Een bekwame advocaat zal de zaak nauwgezet beoordelen, de geldigheid en toelaatbaarheid van het nieuwe bewijsmateriaal onderzoeken en ervoor zorgen dat alle procedurele en grondwettelijke rechten van de verdachte gedurende het hernieuwde onderzoek worden beschermd.

Hoe voert de politie oude arrestatiebevelen uit in Cold Cases in Rhode Island?

Als u of een dierbare wordt aangeklaagd als gevolg van een cold case, is dit hoogstwaarschijnlijk in de vorm van een bevelschrift. Je realiseert je misschien niet eens dat het bevel verband houdt met een cold case. In de context van een cold case verwijst een bevel naar een juridisch document dat is uitgegeven door een rechtbank en dat wetshandhavingsinstanties machtigt om een verdachte te arresteren of een specifieke locatie te doorzoeken op bewijsmateriaal dat verband houdt met een misdrijf dat in het verleden heeft plaatsgevonden maar gedurende een langere periode onopgelost is gebleven. Een cold case wordt doorgaans gedefinieerd als een strafrechtelijk onderzoek dat gedurende een aanzienlijke tijd, vaak meerdere jaren of zelfs tientallen jaren, sluimerend of onopgelost is gebleven. Wanneer er nieuw bewijsmateriaal of nieuwe aanwijzingen naar voren komen in een cold case, kunnen wetshandhavingsinstanties het onderzoek heropenen en om een bevel verzoeken om meer informatie te verzamelen of tot arrestatie over te gaan. Het proces voor het verkrijgen van een bevel omvat het voorleggen van bewijsmateriaal of een waarschijnlijke reden aan een rechter of magistraat, die vervolgens de informatie evalueert en bepaalt of er voldoende reden is om het bevel uit te vaardigen.

Soorten Cold Case-bevelen in Rhode Island

Er zijn twee hoofdtypen bevelen in de context van een cold case: 

1. Een arrestatiebevel wordt uitgevaardigd wanneer er voldoende bewijs is om de waarschijnlijke oorzaak vast te stellen dat een bepaald individu het onderzochte misdrijf heeft gepleegd. Het bevel machtigt de politie om de verdachte te arresteren en voor de rechtbank te brengen om te worden aangeklaagd. 

2. Huiszoekingsbevel: Er wordt een huiszoekingsbevel uitgevaardigd waarmee wetshandhavers een specifieke locatie, zoals een woning of eigendom, kunnen doorzoeken op bewijsmateriaal dat relevant is voor de cold case. In het bevel moet de locatie worden vermeld die moet worden doorzocht en welke voorwerpen of bewijsstukken worden gezocht. 

Als u of een dierbare wordt aangeklaagd als gevolg van een cold case-onderzoek, betekent dit dat er nieuw bewijs of informatie is ontdekt die het individu in verband brengt met het misdrijf. In dergelijke gevallen kan de rechtshandhaving op basis van het nieuwe bewijsmateriaal een arrestatiebevel hebben verkregen, dat tot de arrestatie van de verdachte heeft geleid. Het is belangrijk op te merken dat voor sommige aanklachten geen verjaringstermijn geldt, wat betekent dat er geen tijdslimiet is voor het indienen van aanklachten tegen een verdachte als er nieuw bewijsmateriaal naar voren komt. 

Wat als ik gearresteerd word op basis van een Rhode Island-bevel in een andere staat? 

Als u een uitstaand bevel heeft voor een misdrijf gepleegd in Rhode Island en u daar niet meer woont, moet u doorgaans in de staat verschijnen om het bevel in te trekken, anders wordt u terug uitgeleverd aan Rhode Island onder toezicht van wetshandhavers. Uitlevering verwijst naar het juridische proces waarbij een persoon die in het ene rechtsgebied (de aangezochte staat) wordt beschuldigd van een misdrijf, wordt overgeleverd aan een ander rechtsgebied (de verzoekende staat) voor vervolging of om te worden aangeklaagd. Dit proces vindt doorgaans plaats wanneer er een geldig arrestatiebevel is uitgevaardigd voor de aanhouding van het individu in de verzoekende staat. 

Wanneer een cliënt wordt geconfronteerd met de mogelijkheid van uitlevering, kan dit een ontmoedigende en verontrustende ervaring zijn. Het proces omvat complexe juridische procedures die zich over meerdere staten of zelfs internationale grenzen kunnen uitstrekken. Onze advocaten voeren een grondig onderzoek uit van het onderliggende arrestatiebevel, beoordelen de geldigheid ervan en onderzoeken het bewijsmateriaal dat het uitleveringsverzoek ondersteunt. Het is van essentieel belang om vast te stellen of het bevel voldoet aan de relevante wettelijke vereisten en dat de grondwettelijke rechten van het individu in elke fase van de uitleveringsprocedure worden geëerbiedigd. Als u op de hoogte bent van een uitstaand bevel, is het belangrijk dat u ons onmiddellijk belt – onze advocaten hebben met succes onderhandeld over de vrijwillige overlevering van personen zonder de noodzaak van uitlevering tussen staten.

Hoe beïnvloedt nieuwe technologie, zoals DNA-testen, cold cases in Rhode Island?

Er zijn verschillende ontwikkelingen geweest op het gebied van DNA-testtechnologie die worden ontwikkeld of al in gebruik zijn door de politie om te helpen bij het oplossen van cold cases. Enkele van de belangrijkste technologieën en technieken zijn:

Forensische DNA-fenotypering: Met deze technologie kunnen onderzoekers bepaalde fysieke kenmerken van een verdachte voorspellen, zoals oogkleur, haarkleur, huidskleur en gelaatstrekken, op basis van hun DNA. Deze informatie kan helpen bij het opstellen van een gedetailleerder verdachtenprofiel en bij het in kaart brengen van potentiële verdachten.

Familie-DNA-onderzoek: In gevallen waarin er geen directe match wordt gevonden in DNA-databases, kan familiaal DNA-onderzoek worden gebruikt. Hierbij wordt gezocht naar gedeeltelijke overeenkomsten met het DNA van een onbekende verdachte die kunnen leiden tot nauwe verwanten. Door deze familieleden te identificeren, kunnen onderzoekers hun zoektocht vervolgens beperken tot potentiële verdachten binnen de stamboom.

Snelle DNA-testen: Deze technologie maakt een snelle analyse van DNA-monsters mogelijk, waardoor binnen enkele uren resultaten worden verkregen in plaats van dagen of weken. Snelle DNA-testen kunnen vooral waardevol zijn als een snelle identificatie nodig is of om DNA-monsters te vergelijken met databases tijdens arrestaties of onderzoeken.

Next-Generation Sequencing (NGS): NGS maakt een uitgebreidere analyse van DNA-monsters mogelijk, identificeert verschillende genetische markers en biedt een diepgaander profiel van het individu. Dit kan de kans op het vinden van matches in databases vergroten of leads helpen genereren in cold cases.

Touch DNA-analyse: Touch DNA verwijst naar de minuscule sporen van DNA die achterblijven wanneer een persoon een object aanraakt. Geavanceerde technieken maken nu de extractie en analyse van DNA uit deze kleine monsters mogelijk, wat potentieel waardevol bewijsmateriaal oplevert in gevallen waarin traditionele DNA-bronnen beperkt of niet beschikbaar zijn.

DNA-methylatieanalyse: Deze techniek kijkt naar DNA-methylatiepatronen, die kunnen veranderen met de leeftijd en omgevingsfactoren. Het heeft de potentie om de leeftijd en levensstijlkenmerken van een verdachte te schatten, wat helpt bij het genereren van leads voor cold cases.

Veel gestelde vragen over cold cases in Rhode Island

Is er een verjaringstermijn voor moord of aanranding in Rhode Island?

Rhode Island kent geen verjaringstermijn voor moord of aanranding. Dit betekent dat er geen tijdslimiet is voor de vervolging van deze misdaden. Ongeacht hoeveel tijd er is verstreken sinds het misdrijf heeft plaatsgevonden, kan de politie nog steeds onderzoek doen en kan de dader worden aangeklaagd en vervolgd. 

Wat is er nodig om een DNA-bevel te verkrijgen?

Vaststellen van de waarschijnlijke oorzaak: Om een DNA-bevel te verkrijgen, moeten wetshandhavingsinstanties een waarschijnlijke reden hebben om aan te nemen dat er een misdrijf is gepleegd en dat DNA-bewijsmateriaal relevant zal zijn voor het onderzoek. Waarschijnlijke oorzaak betekent dat er voldoende bewijs is om redelijkerwijs aan te nemen dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden en dat het gezochte DNA-monster zal helpen bij het identificeren of koppelen van een verdachte aan het misdrijf.

Opstellen van een beëdigde verklaring: De politie of onderzoekers zullen samenwerken met openbare aanklagers om een beëdigde verklaring op te stellen waarin de specifieke feiten en bewijzen worden uiteengezet die de waarschijnlijke oorzaak vaststellen. De beëdigde verklaring is een beëdigde verklaring die wordt voorgelegd aan een rechter of magistraat.

Aanvraag bij een rechter: De beëdigde verklaring wordt voorgelegd aan een rechter of magistraat die de inhoud zal beoordelen om te bepalen of er voldoende waarschijnlijke reden is om het bevel uit te vaardigen. Als de rechter het bewijsmateriaal overtuigend vindt, kan hij toestemming geven voor de uitvaardiging van het DNA-bevel.

Uitgifte van het DNA-bevel: Als de rechter tevreden is met de beëdigde verklaring en een waarschijnlijke oorzaak vindt, zal hij het DNA-bevel uitvaardigen. In het bevel wordt de locatie gespecificeerd waar het DNA-monster kan worden afgenomen, de persoon(en) van wie het monster zal worden afgenomen en het soort DNA-bewijsmateriaal dat moet worden verzameld (bijvoorbeeld bloed, speeksel, enz.).

Uitvoering van het bevel: Zodra het DNA-bevel is uitgevaardigd, kunnen wetshandhavers het gebruiken om het DNA-monster van de geïdentificeerde persoon(en) te verzamelen. Ze kunnen dit op verschillende manieren doen, zoals het verkrijgen van een monduitstrijkje (het afnemen van de binnenkant van de wang) of het afnemen van bloedmonsters.

Testen en analyse: Nadat het DNA-monster is verzameld, wordt het naar een forensisch laboratorium gestuurd voor analyse en vergelijking met ander DNA-bewijsmateriaal dat op de plaats delict wordt gevonden. DNA-testen kunnen helpen bij het vaststellen van een match of uitsluiting tussen het DNA-monster en het bewijsmateriaal van de plaats delict

Hoe kun je een DNA-bevel uit Rhode Island aanvechten?

DNA-bevelen worden, net als elk ander type bevel, doorgaans aangevraagd door wetshandhavers zonder de aanwezigheid of inbreng van een advocaat. Als u op de hoogte bent van een lopend onderzoek, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met een advocaat, zodat iemand net zo hard werkt om bewijsmateriaal en getuigen te vinden om u te helpen als de politie om bewijsmateriaal te vinden om u in staat van beschuldiging te stellen.

Kan de politie mijn DNA uit een oude zaak gebruiken om mij te beschuldigen van een nieuw misdrijf?

Een van de instrumenten die de rechtshandhaving in alle vijftig staten gebruikt, is de CODIS-database. Deze database maakt gebruik van het DNA dat is verkregen uit oude zaken (verzameld door een DNA-bevel of, zoals in Rhode Island, een wet die het verzamelen van DNA na een veroordeling voor een misdrijf toestaat) en zoekt automatisch naar overeenkomsten met lopende politieonderzoeken. De politie kan (en zal) haar onderzoek richten op het ‘matchende’ DNA, maar zal doorgaans een andere DNA-bron moeten veiligstellen om hun nieuwe verdachte te bevestigen.

Hoe bewijzen de aanklagers van Rhode Island cold cases nadat er zoveel tijd is verstreken?

Een cold case verloopt net als elke andere zaak: de staat moet bewijzen dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden en dat de verdachte de persoon was die het misdrijf heeft gepleegd. De staat zal bewijsmateriaal en getuigen aandragen en moet elk element van het misdrijf buiten redelijke twijfel bewijzen. Natuurlijk zal de jury willen weten waarom er zoveel tijd is verstreken… en de Staat zal proberen dit tijdens het proces uit te leggen. De beklaagde bevindt zich in de moeilijke positie om zichzelf te verdedigen, vele jaren nadat het ontlastende bewijsmateriaal en de getuigen zijn verdwenen. Een ijverige advocaat zal ervoor zorgen dat ‘geen middel onbeproefd blijft’ en dat al het nuttige bewijsmateriaal wordt gelokaliseerd.

Wat is Y-STR-DNA?

De afgelopen maanden is er een reeks cold cases opgelost op basis van de locatie van Y-STR DNA. Dit type DNA-bewijs onderzoekt het manspecifieke Y-chromosoom en genereert een profiel dat een directe vaderlijke afstamming omvat. Dus in de context van cold cases en bewijsmateriaal kan een Y-STR DNA-profiel betrekking hebben op een man, zijn zoon, zijn vader, zijn grootvader, zijn oom, zijn neef - alle mannelijke familieleden tot aan de derde of vierde neef. De politie gebruikt deze profielen om potentiële verdachten te genereren, maar moet vervolgens traditioneel onderzoek doen om een van die verdachten op of nabij een plaats delict te kunnen plaatsen.

Waarom kiezen voor advocatenkantoor Marin, Barrett en Murphy: best beoordeelde Cold Case-verdedigingsadvocaten uit Rhode Island

Concluderend: als u wordt aangeklaagd voor een cold case in Rhode Island, is het van cruciaal belang om een bekwaam en ervaren verdedigingsteam aan uw zijde te hebben. De best beoordeelde strafrechtadvocaten uit Rhode Island bij Marin, Barrett en Murphy Law Firm beschikken over de juridische expertise, toewijding en vasthoudendheid die nodig zijn om u de beste juridische vertegenwoordiging te bieden, om u te helpen bij het navigeren door de complexiteit van strafrechtelijke vervolgingen en om het best mogelijke resultaat voor onze cliënten te bereiken. We begrijpen de levens-veranderende gevolgen die een veroordeling wegens aanranding, verkrachting of moord met zich mee kan brengen, en we streven ernaar om gepersonaliseerde, strategische vertegenwoordiging te bieden om uw rechten te beschermen en voor uw vrijheid te vechten."

Het is een van de vele advocatenkantoren die inspeelt op de forensische ontwikkelingen. Het is in Nederland (en Belgie) nu wachten op de komende forensisch genetische genealogische bewijzentornado. 

Naar het advocatenkantoor
Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me