Doorgaan naar hoofdcontent

Weten Burgemeester & Wethouders wel welke cold cases en vermiste personen er in hun gemeente zijn? Over de zorgplicht.

"Vasthouden aan financiële stabiliteit, voorkomen dat bezuinigingen gedane investeringen terugdraaien en bijblijven met onze maatschappelijk ontwikkelingen; op straat en digitaal. Dat zijn de belangrijkste boodschappen in het position paper van regioburgemeesters en politie dat zij opstelden ten behoeve van een nieuw kabinet. Het gaat daarbij niet om nieuwe ambities: in het position paper wordt de reeds ingezette koers van vorige papers in herkenbare lijnen voortgezet.", aldus het positionpaper van de Regioburgemeesters op 25 september 2023. 

Voor het perspectief is nodig om te vermelden dat in Nederland geen gevalideerde gegevens bekend zijn over het aantal cold cases en vermiste personen. De minister van Justitie en Veiligheid heeft in de Tweede Kamer een schatting gemaakt van ongeveer 1700 cold cases (lees meer dan 1700 slachtoffers van een onopgelost geweldsdelict). Daarnaast gaat men uit dat er nog minimaal 1000 daders van een geweldsdelict vrij rondlopen en tot op heden wegkomen met straf. Met deze ingeschatte aantallen kan er worden gesproken over een openbare ordeprobleem. En de openbare orde is nu net de verantwoordelijkheid van een burgemeester in een gemeente. 

Artikel 7 van de Gemeentewet geeft aan dat "de raad de gehele bevolking van de gemeente vertegenwoordigt" en dit onder voorzitterschap van de burgemeester (artikel 9 Gemeentewet). Artikel 110 is een bepaling over een plan of een beleidsverslag, opgesteld door de gemeente. Artikel 160 beschrijft de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Wethouders over de oprichting en deelneming aan bijvoorbeeld een stichtingsvorm als deze geacht wordt het doel te hebben voor  de behartiging van een te dienen openbaar belang. Artikel 170 geeft weer de bevoegdheid van de burgemeester rond het doel van een goede samenwerking met andere gemeenten en andere overheden. De burgemeester is volgens artikel 172 belast met handhaving van de openbare orde, waarop artikel 180 de burgemeester oplegt verantwoording af te leggen aan de raad over het door hem gevoerde bestuur en dat de burgemeester alle alle inlichtingen geeft die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 

Uit het positionpaper is niet op te maken wat de Regioburgemeesters voor plan of beleid hebben voor de openbare orde problematiek rond de nog minimaal 1000 zware geweldplegers in minimaal 1700 cold cases in hun gemeente. Bij de vermiste personen gaat het om veel grotere aantallen. Weten de raad, burgemeester & wethouders wel welke cold cases en vermiste personen zich in hun gemeente afspelen? En wat doen de raad, de burgemeester & wethouders voor nabestaanden en achterblijvers? 

Als het om investeringen in ICT gaat, dan zouden de Regioburgemeesters zich ook zeer druk moeten maken voor een Cold Case Dashboard om zo inzichtelijk te krijgen welke cold casezaken er nog zijn, welke personen vermist zijn in hun gemeente en wie precies de nabestaanden en achterblijvers zijn en welke hulp zij nodig hebben vanuit de maatschappij. 

De raad, de burgemeester & wethouders hebben een zorgplicht als het gaat om de openbare orde. Geld is nodig voor mensen en middelen. Er ligt een schone taak voor de Regioburgemeesters om op basis van artikel 170 een goede samenwerking aan te gaan met andere gemeenten en andere overheden als het departement van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie om nabestaanden en achterblijvers proberen de antwoorden te geven waar men soms al decennia op wacht. Ook om de openbare orde te handhaven en de daders van zware gewelds- en zedendelicten achter slot en grendel te krijgen. De Nationale Politie en het Openbaar Ministerie hebben enkele miljoenen nodig om de organisatie van het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen naar een minimaal verantwoord niveau te krijgen als het gaat om mensen en middelen. Daarnaast zouden de samenwerkende gemeenten kunnen participeren in een non-profitorganisatie gebaseerd op een publiek-privaatrechtelijke samenwerking om het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen naar een hoger plan te krijgen. 

Per 1 januari 2023 kennen we in Nederland 342 gemeenten. Dit betekent dat bij een minimaal aantal van 1000 daders in cold cases er gemiddeld 3 personen per gemeente nog vrijlopen die dader zijn van een zwaar misdrijf. Elke burgemeester in een gemeente zou vanuit zijn zorgplicht een onderzoek moeten laten uitvoeren welke cold cases en vermiste personen zich afspelen in zijn gemeente. 

Bekijk persbericht

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me