Doorgaan naar hoofdcontent

UPDATE Cold Case Cassandra van Schaijk onder de aandacht. Succesvolle Amerikaanse elementen in opsporingscommunicatie.

UPDATE 13-10-2023 Niña Weijers werd door gemeente Almere uitgenodigd om tijdelijk in de stad te wonen voor het project Almere Verhalen en als gastschrijver een boek te schrijven. Ze raakte geïntrigeerd door de zaak van Cassandra, die nooit werd opgelost maar ook nooit officieel werd gesloten. Ze sprak met leden van het politieteam, familie, vrienden en andere betrokkenen, en zag hoe ontwrichtend de invloed van een onafgemaakt verhaal kan zijn op de levens van iedereen die er deel van uitmaakt. De zaak van Cassandra bleek niet alleen frustrerend onopgelost, maar ook complex en veelkantig. Laverend tussen reportage, essay en detective, daarbij gegidst door de wereldliteratuur, weeft Niña Weijers een web van oude en nieuwe verhalen. Van vragen, en van onverwachte antwoorden.

Een ieder is van harte uitgenodigd voor de boekpresentatie van Cassandra van Niña Weijers op vrijdag 13 oktober in De Nieuwe Bibliotheek te Almere. Deze avond gaat de schrijver in gesprek met Stephan Sanders over het boek en zullen er meerdere sprekers aan het woord zijn. 

Datum en tijd
Vrijdag 13 oktober, 19.00 inloop, 19.30 – 20.30 programma. Locatie: De Nieuwe Bibliotheek, Stadhuisplein 101.

Aanmelden kan via een e-mail naar Jan van Helden op jvanhelden@atlascontact.nl.

De schrijfster is ook te gast bij RTL Boulevard op zaterdag 14 oktober 2023 om 18:35 uur.
---------------------------------------------------------------------------
In de Verenigde Staten zijn in het recente verleden een groot aantal (succesvolle) (marketing)strategieën toegepast in  de aanpak cold cases en bij vermiste personen. Cold cases zijn van een dusdanig belang, dat een serieuze, professionele en zakelijke benadering essentieel is om tot het beste resultaat te komen: de waarheidsvinding. De slachtoffers en de nabestaanden verdienen natuurlijk een maximale ondersteuning bij dit soort verschrikkelijke gebeurtenissen. Gebeurtenissen die generaties lang van invloed zijn. Het Openbaar Ministerie en de politie (sheriff-offices) in de Verenigde Staten staan "open" voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in de opsporingscommunicatie. Zo worden al tijden met groot succes nabestaanden de tijd en ruimte gegeven om hun kant van het verhaal te vertellen, de speelkaarten met daarop de naam en foto van slachtoffers uitgedeeld in de gevangenissen en andere locaties, worden (digitale) billboards geplaatst, wordt intensief campagne gevoerd via (betaalde) advertenties op social media, samengewerkt met externe partijen als particuliere onderzoeksbureaus en non-profitorganisaties, aandacht gevraagd voor de cold cases op de verjaardag-, sterf- of verdwijningsdata van de slachtoffers, Artificial Intelligence en andere digitale technieken, en delen justitie en politie veel meer informatie uit het onderzoeksbureau. Het inkijken of ter beschikking stellen van delen van het onderzoekdossier heeft al vaak genoeg geleid tot nieuwe tips en oplossingen in zelfs hele old cold cases.  

Langzaam aan krijgt de opsporingscommunicatie in Nederland (in positieve zin) een Amerikaans tintje. Een goed voorbeeld is de verschrikkelijk trieste cold case van Cassandra van Schaijk. Nabestaanden, justitie, politie en de Peter R. de Vries Foundation hebben elkaar gevonden in een (marketing)strategie om de zaak van Cassandra zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van het publiek. Via social media (o.a. Facebook) zijn betaalde geografisch gerichte advertenties geplaatst en de zaak wordt gepresenteerd op andere multimedia kanalen. Ervaren cold caseonderzoekers weten dat de theorie en vaak ook de praktijk uitwijst dat iemand over informatie moet beschikken, maar door welke omstandigheid dit niet kon of nog niet kan delen (geloof, culturele achtergrond, verslaving etcetera). 

De enige manier is om de druk te verhogen door een maximale en zoveel mogelijk doorlopende aandacht voor de zaak. Een goede basis is hiervoor het concept van DBDGVD, ofwel wie is de doelgroep (DB, getuigen, verdachte), waar zit de doelgroep (DG geografisch, digitaal, fysiek) en wat is het "verdienmodel" (ofwel wat is het doel van de strategie, in dit geval natuurlijk de Gouden Tip). Nagenoeg alle elementen zijn in de huidige campagne toegepast. Wel zou nog een optie zijn om de campagne, mits dit (nog) niet is gedaan, om te zetten naar andere talen (Sarnami Hindoestani, Turks, Papiaments, Arabisch, Engels), gezien het signalement van de personen waar het slachtoffer het laatst mee is gezien. Ook is niet duidelijk of justitie en politie nog fysieke maatregelen hebben genomen, zoals het plaatsen van (QR)-billboards op diverse plekken om getuigen te bereiken. De ervaring leert dat tips uit de meest onverwachte hoek kunnen komen. 

Cassandra van Schaijk werd voor het laatst gezien in de nacht van 23 op 24 maart 2007. Aan drie weken van onzekerheid kwam op 14 april een triest einde toen haar lichaam werd gevonden in de Noorderplassen. De toedracht van Cassandra’s dood is nog altijd niet opgehelderd, net zo min als wie daarbij betrokken kan of kunnen zijn geweest.

Het dossier is via de volgende links te bekijkenPopulaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me