Doorgaan naar hoofdcontent

Evalueren en toezicht. Minister. Departement J& V. Inspectie J&V. WODC. College PG's. Korpsleiding. Arrondissement Alkmaar. Eenheid Noord-Holland.

Elke cold case of vermist persoon is een trieste zaak. Triester wordt het nog als uit (journalistiek) onderzoek blijkt dat het (opsporings)onderzoek kennelijk niet is gelopen zoals het had moeten verlopen. Het adagium "We hebben er alles aan gedaan" blijkt toch in veel zaken niet op te gaan. De enige manier om ook hier aan waarheidsvinding te doen is evalueren en verscherpt toezicht binnen het proces van de aanpak van een cold case of vermist persoon. Echter in de gehele keten ontbreekt het aan een evaluatie  van en toezicht op de aanpak van cold cases en vermiste personen. Het spectrum bestaat uit hulpverlening bij vermissingen (publieke zorgtaak) en opsporing (strafrechtelijk) en is daarmee zeer breed. Rekening houdend dat bij een vermissing zeker niet moet worden uitgesloten dat er sprake is van een misdrijf en dus een strafrechtelijk vervolg. 

Het evalueren en toezicht (inspectie) vindt over het algemeen plaats door een ingezet jaarplan van een relevant bestuursorgaan rond fenomenen, een melding of incident. De keten die hier verantwoordelijk voor is en verantwoording zou moeten afleggen binnen het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen is de volgende: 

  • de minister van Justitie en Veiligheid
  • het departement van Justitie en Veiligheid
  • de Inspectie Justitie en Veiligheid
  • het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum
  • het College van Procureurs Generaal
  • de korpsleiding van de Nationale Politie
  • de leiding van het arrondissementsparket Alkmaar
  • de leiding eenheid Noord-Holland van de Nationale Politie 
Het evalueren en toezicht bestaat niet alleen uit een planmatig optreden, maar zeker ook repressie en incidentgericht. In de media verschijnen diverse journalistieke producten waaruit blijkt dat binnen het proces van de aanpak van een cold case of een vermist persoon een en ander mis gaat, ongeacht de (bestuurlijke) schuldvraag. PWC heeft in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid al een keer duidelijk gemaakt dat het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen tot een van de meest ingewikkelde processen kan worden berekend (Doorlichting strafrechtketen | PwC Strategy& | periode oktober 2019 tot en met juni 2020 | opdrachtgeverschap Brede Bestuursraad Ministerie van Justitie en Veiligheid). Kennelijk zijn de verantwoordelijke gremia voor het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen niet in staat geweest om hier daadkrachtig mee aan de slag te gaan, met name niet met de signalen die voortvloeiden en nog steeds voortvloeien vanaf de werkvloer tot in de particuliere onderzoeksector. 

Helaas liggen de voorbeelden en onderwerpen voor het oprapen waar een evaluatie en een verscherpt toezicht een juiste (politiek) bestuurlijke keuze zou zijn. Toch blijven deze acties van de verantwoordelijke actoren achterwege. Te complex? Te weinig (dwang)middelen voor verantwoording of verantwoordelijkheid? Een te riskant politiek onderwerp? 

Door het ontbreken van een gedegen beleid, wetgeving, evaluatie en toezicht ontstaat er willekeur en een ongecontroleerd proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen door niet samenwerkende professionele partijen, zowel intern als extern. Iets wat in het buitenland en met name in de Verenigde Staten al is ingezien en men daadkrachtig aan de slag is gegaan met beleid en wetgeving. 

Aangrijpend is dan ook de zaak van Petrus Antonius Jacobus Josef (Piet) Beentjes. Sinds 1987 vermist. In 2003 wordt een opvallend boek gepubliceerd onder de titel "Lichtjaar" van auteur Arnout ter Haar, wat bijzondere overeenkomsten heeft met de feitelijke vermissingszaak. In 2017 wordt het onderzoek onder druk van een uitgekomen documentaire "Piet is weg" van documentairemaker Jaap van Hoewijk door de Nationale Politie weer heropend en in 2018 weer afgesloten. Een nabestaande heeft vervolgens nog een klacht ingediend omtrent de onbevredigende handelswijze van de politie. De motivatie van de hoofdofficier van Justitie was dat de politie wel degelijk er alles aan had gedaan wat in de mogelijkheden lag. Kennelijk zitten er nog wel degelijk opsporingsindicaties in de zaak: begin oktober 2023 werd door het platform coldcasezaken.nl een grote zoekactie op touw gezet op het eiland. Samen met Signi Zoekhonden werd er op diverse plekken gezocht naar de resten van het slachtoffer. Aanleiding was ook dat speurhonden aansloegen op een bepaalde plek op het eiland. 

Uit de berichtgeving is niet gebleken dat de keten heeft gereageerd op de ontwikkelingen in deze zaak en / of er een evaluatie volgt van het procesverloop van de aanpak van de vermissing van Piet Beentjes. De actuele stand van zaken binnen de Nationale Politie omtrent het onderzoek is onbekend alsook de samenwerking met de journalistiek en de  privaat / particuliere onderzoeksector. Een update op de opsporingspagina ontbreekt. 


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me