Doorgaan naar hoofdcontent

Komt fenomeen journalistieke I-TEAMS naar Nederland overwaaien en richten op feiten en cijfers achter minimaal 1700 onopgeloste zaken?

In Nederland zijn nagenoeg geen gevalideerde gegevens over cold cases en vermiste personen bekend. Het departement van Justitie & Veiligheid, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, de Politieacademie en de Inspectie Justitie & Veiligheid hebben nagenoeg geen wetenschappelijk of empirisch onderzoek gedaan binnen het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen. Het meest schrijnende nog is dat Nederland geen gevalideerd overzicht heeft van de naoorlogse cold cases en ook geen digitaal dashboard kent waar alle geactualiseerde onopgeloste zaken op staan vermeld. Nederland zou weer een voortrekkende rol op zich kunnen nemen internationaal bezien als de minister aan de slag gaat met een Programma en een Taskforce en daartoe een landelijke cold caseorganisatie opzet. Gezien de internationale ontwikkelingen en aantallen moet het Nederland toch lukken om in Europa weer voorbij innoverende landen als Ierland, Zweden, Duitsland en Frankrijk te komen. 

In de Verenigde Staten heerst een cold casecultuur en komt steeds meer informatie en documentatie vrij, zeker na het beleid rond Freedom of Information Act. Met name ook de non-profitorganisaties zoals Project:Cold Case en de journalistiek duiken volop op cold cases en vermiste personen. De journalistiek opereert onder zogenoemde I-TEAMS die op basis van de openbaarheid van informatie echt alles uitzoeken over cold cases en vermiste personen. Het resultaat is dat justitie en politie onder deze druk, mede doordat de nabestaanden in het nieuws komen door de aandacht van deze I-TEAMS van de media, zaken heropenen en actiever aan de slag gaan. De I-TEAMS controleren ook de voortgang van de onderzoeken. Ook komt steeds meer feitelijke informatie vrij die aan het publiek wordt getoond. 

Zo zijn op reclameborden in de omgeving van Tampa Bay in de Verenigde Staten ontnuchterende statistieken over gevallen in Florida die een cold case zijn geworden verschenen:
"Slechts 57% van de moorden werd in 2021 in Florida opgelost"
"Er zijn 17.500 onopgeloste moorden in Florida sinds 1980"
"Bijna 40 van elke 100 moorden in Florida sinds 1980 bleven onopgelost", aldus naar statistieken uit het Uniform Crime Report van de FBI. 

Boven de waas van het verkeer uit smeken de reclameborden iemand om naar voren te komen, ter herinnering: ergens weet iemand iets. De groep achter de reclameborden – Project: Cold Case, een in Jacksonville gevestigde non-profitorganisatie die werkt aan het vergroten van het bewustzijn over onopgeloste moorden. En achter elk van die cijfers op de reclameborden schuilt een gezin dat steun nodig heeft. De kracht van de I-TEAMS is dat Officieren van Justitie en politiechefs nu wel terugbellen, waar eerder nabestaanden geen reactie kreeg op vragen. Na de bemoeienis van de I-TEAMS werden nabestaanden wel teruggebeld. Daarnaast waren in het begin de opgevraagde documenten ook zwartgelakt, maar ook nu is door de Freedom Of Information Act de informatie steeds transparanter. Een voorbeeld is dat in een vermissingszaak een document van 17 pagina's volledig zwart was gemaakt. De reden, zeiden justitie en politie, was dat het om een actief onderzoek ging. Kort daarna werd echter het onderzoek wel heropend en kwam er alsnog informatie vrij. Ook getuigen kregen na jaren weer telefoontjes van het cold caseteam en kwam de informatiestroom weer op gang. 

Komt het fenomeen van gespecialiseerde I-TEAMS in onopgeloste zaken naar Europa en Nederland overwaaien? Een toekomstige samenwerking tussen non-profitorganisaties in cold cases, de journalistiek en nabestaanden als tegenkracht voor justitie en politie in combinatie van het instrument van de Wet Open Overheid is zeker haalbaar in de minimaal 1700 cold cases. 

Bekijk eerder artikel over Cold Case Journalism
Bekijk Project: Cold Case
Bekijk eerder artikel over politiek bestuurlijke verantwoording
Bekijk het mediabericht
Bekijk het I-TEAM voorbeeld


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me