Doorgaan naar hoofdcontent

Weinig verantwoordelijken verschijnen in Nederlandse media om uitleg te geven over cold cases. Toename in omliggende landen.

Landen om Nederland heen zoeken steeds meer de media om uitleg te geven over het beleid van cold cases en vermiste personen. In Nederland verschijnen weinig tot geen verantwoordelijken voor het proces van cold cases en vermiste personen in de media om uitleg te geven over de stand van zaken van het proces van de aanpak van cold cases en vermiste personen. Dit terwijl media-aandacht essentieel is in de oplossing van een cold case. Ook kan media-aandacht zorgen voor meer betrokkenheid van de politiek. Er zijn zat onderwerpen die uitleg behoeven, zoals:

 • de samenstelling en bezetting van de voorzieningen cold cases en vermiste personen
 • de inzet van vrijwilligers en subject matter experts
 • de samenwerking met de beroepsgroep Particulier Onderzoekers
 • de samenwerking met non-profit organisaties zoals de Peter R. de Vries Foundation, NL-SAR, Signi, ColdCaseZaken.nl etc. 
 • de samenwerking met Universiteiten en Hogescholen
 • de ontwikkelingen op het gebied van het samenstellen van een gevalideerde lijst van cold casezaken en vermiste personen
 • de ervaringen met gespecialiseerde cold case advocaten
 • de ontwikkelingen rond het concept Wet Verplichte Aanpak Cold Cases en Vermiste Personen in relatie tot de Amerikaanse wetgeving zoals de Coleman-Baker Act
 • de ontwikkeling van een jaarlijks Cold Case Symposium
 • de ontwikkeling van de Europese samenwerking op het gebied van cold cases 
 • het opzetten van speciale programma's voor het onderzoeken van cold cases Kindermoorden en Seriemoordenaars en serieverkrachters en -aanranders. 
 • het opzetten van opleidingen en cursussen 
 • de ontwikkelingen rond toezicht en wetenschappelijk onderzoek en de rollen van de Inspectie Justitie en Veiligheid en het WODC binnen deze ontwikkelingen
In de Duitse media werd wel een inzicht gegeven in de ontwikkelingen rond cold cases. Anderhalf jaar geleden richtte de Keulse politie een eigen cold case-afdeling op. De rechercheurs zorgden onlangs voor opschudding omdat ze na 35 jaar een verdachte in de Keulse carnavalsmoord – de zaak Petra Nohl – op het spoor kwamen. WDR Lokal Zeit sprak met het afdelingshoofd van het cold caseteam, Markus Weber, over zijn werk.

1. WDR Lokal Zeit: Afhankelijk van hoe oud een cold case is, zijn er tegenwoordig totaal verschillende onderzoeksopties beschikbaar. Wat betekent dit voor uw werk?

Markus Weber: Het opvallende verhaal is natuurlijk altijd het DNA, omdat de ontwikkeling daar snel is gevorderd. Vroeger had je een bloedspoor nodig, idealiter zichtbaar zodat je het kon veiligstellen. De analyseresultaten leverden bloedgroepen op waar mee gewerkt kon worden. Maar daarmee kan ik geen enkele dader vinden. Tegenwoordig krijg je bij elk spoortje bloed ook DNA. Maar bijvoorbeeld ook aan sporen van grip, dat wil zeggen wanneer iemand iets aanraakte, of aan films die op de plaats delict zijn gebruikt.

2. WDR Lokal Zeit: Zo was het ook met de zaak Petra Nohl, toch? 

Weber: Precies. Nadat we in “Dossiernummer XY” (Duitse Opsporing Verzocht) een verwijzing naar een specifieke persoon hadden gekregen, hebben we de folie onderzocht waarmee het lichaam destijds is bedekt. We vonden het DNA van de verdachte eronder.

3. WDR Lokal Zeit: Wordt deze methode vandaag de dag nog steeds gebruikt? 

Weber: Ja. Je kunt je deze films voorstellen als een breed plakband. Hierdoor worden vooral vezelsporen en microsporen beschermd. Tegenwoordig kun je ze onderzoeken op DNA, omdat ze meestal vreemde huidschilfers bevatten. Helaas zijn er ook cold cases waarin deze films niet bewaard zijn gebleven.

4. WDR Lokal Zeit: En waar zijn de films die niet zijn weggegooid? 

Weber: Dus eigenlijk werkt het zo: bewijsmateriaal uit een zaak wordt naar het openbaar ministerie gestuurd. Dit gebeurt meestal als het onderzoek voorbij is of als je vastloopt. We hebben al het bewijsmateriaal uit de cold cases hier in Keulen teruggebracht en hebben nu onze eigen bewijskamer.

5. WDR Lokal Zeit: Kun je zeggen welke zaken de meeste kans op succes hebben? 

Weber: We zullen dat over een paar jaar moeten analyseren. Getuigenis kan moeilijk zijn. Getuigen zien de zaken anders, soms verkeerd. Natuurlijk zijn er hele goede getuigenissen als iemand daadwerkelijk heeft gezien wat er is gebeurd. Maar ik geef er altijd de voorkeur aan als we een fatsoenlijk DNA-spoor hebben. Er is minder om over te piekeren. 

6. WDR Lokal Zeit: Hoe ziet uw onderzoekswerk er momenteel uit? 

Weber: Toen we met de afdeling begonnen, hadden we een lijst met 195 openstaande zaken die we eerst moesten en nog moeten beoordelen. Daarna begint het normale opsporingswerk: we voeren bijvoorbeeld ondervragingen uit. Maar ook heimelijke maatregelen zoals telefoontoezicht zijn denkbaar. Een groot gebied is public relations. We gaan met cases naar het ZDF-programma “Aktenzeichen XY… Unsolved”.

7. WDR Lokal Zeit: Hoe zijn zulke oproepen? 

Weber: De zaak Petra Nohl heeft aangetoond dat er zelfs na 35 jaar nog steeds mensen zijn die hun stilzwijgen doorbreken. De aanleiding was dat we met de zaak bij “dossiernummer XY” zaten. Er zijn ook andere gevallen waarin getuigen zich decennia later melden.

8. WDR Lokal Zeit: Waarom is dat? Weber: Een reden zou kunnen zijn dat de dader inmiddels is overleden. Dan weet de getuige: Er kan nu niets gebeuren. Tegelijkertijd kan het misdrijf zo erg zijn dat de getuige de zaak ook wil ophelderen en vervolgens de politie wil helpen. Tijdens mijn tijd bij de afdeling Moordzaken, toen ik lopende zaken behandelde, was ik ook een paar keer bij "zaaknummer XY". Op dat moment waren er geen bruikbare aanwijzingen. Dit lijkt meer te werken in cold cases. Dat betekent niet dat een misdrijf altijd kan worden opgelost. Maar soms kun je bijvoorbeeld wel het verloop van het misdrijf verduidelijken. Zoiets kan ook duidelijkheid brengen voor nabestaanden.

9. WDR Lokal Zeit: Welke rol spelen case-analisten, oftewel profilers, in uw werk? Weber: 

De Federale Recherche beschikt over een team van zaakanalisten. Dit heet OFA – operationele Fall Analyse (casusanalyse). Als we een onopgeloste zaak hebben, kunnen we deze doorgeven aan de OFA. De casusanalisten beschikken over een heel netwerk van deskundigen: forensische wetenschappers en psychiaters bijvoorbeeld. De OFA werkt ook met sporen en plaats delictrapporten en kijkt welke conclusies daaruit kunnen worden getrokken kan een dader trekken. Idealiter stellen de zaakanalisten een daderprofiel op. Dit is natuurlijk een waarschijnlijkheidsverklaring. Niemand kan zeggen: dit is 100 procent waar, maar het kan ons helpen bij het onderzoek.

10. WDR Lokal Zeit: Wanneer is het moment gekomen dat je moet zeggen: we kunnen de cold case niet oplossen!? 

Weber: Dat hangt van veel factoren af. Enerzijds als het sporenonderzoek negatief is. Dus als er geen vreemde sporen zijn die gebruikt kunnen worden. Ten tweede: als er niets via de openbare zoektocht komt. En als het bestand verder niets onthult. Er kunnen nog steeds getuigen zijn waarvan je zegt: ze hebben destijds niet de waarheid verteld of gebruik gemaakt van hun recht om te weigeren te getuigen, en ze kunnen opnieuw worden ondervraagd. Maar als er op een gegeven moment geen nieuwe onderzoeksmethoden zijn, dan moet je dat accepteren. Ook al is het moeilijk, vooral voor de nabestaanden. Op een gegeven moment komt het moment dat alle betrokkenen dood zijn. Dan moet je je natuurlijk afvragen in hoeverre het nog zin heeft om energie in een zaak te steken.

Bekijk mediabericht


Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me