Doorgaan naar hoofdcontent

Over Cold Case Kennis Centrum

Een cold case is een misdrijf waar twaalf jaar of meer gevangenisstraf op staat en dat misdrijf niet is opgelost. Na intensief onderzoek komt men niet tot een oplossing door gebrek aan bewijs of aanknooppunt. Het Openbaar Ministerie besluit in dit soort zaken de status 'cold case' mee te geven. 

Slachtoffers van cold cases kunnen personen zijn waarvan de identiteit bekend is, maar ook die waarvan de identiteit nog niet bekend is. Ook personen die lang vermist zijn kunnen als cold case worden bestempeld. 

Voor dit soort zaken geldt geen intensief opsporingsonderzoek meer, maar de zaak de tijd te geven om te wachten op nieuwe informatie en/of forensische resultaten zoals een DNA-hit. 

Het doel van deze blog is om kennis te delen met een ieder die zich bezig houdt met een cold case via een persoonlijke blog. Kennis delen en overdragen voor professionals binnen de keten van politie en justitie of als betrokken derde partij zoals particulier onderzoekers en misdaadjournalisten. 

Ondanks het feit dat cold case zaken geregeld in het nieuws komen, ontbreekt het echter aan een centraal punt waar kennis samen kan komen. Vanzelfsprekend is de blog primair bedoeld om zoveel mogelijk inzicht te geven in de mogelijkheden binnen een cold case onderzoek.   

Een doel impliceert ook een resultaat: kennis delen om bij te dragen tot een ultiem resultaat, namelijk anderen een cold case op te laten lossen en nabestaanden de antwoorden te geven op vragen die soms al decennia worden gesteld. Een betere motivatie om dit platform verder vorm te geven is er niet. 

Een andere motivatie om het verder vorm te geven is de gedachtenis aan het wegvallen van Peter R. de Vries. Decennia lang heeft Peter R. de Vries aandacht gegeven aan inmiddels spraakmakende zaken. Het platform volgt uit een belofte om het kennisdelen te intensiveren en mee te helpen het gedachtegoed van Peter R. de Vries onder de aandacht te blijven houden. 

Het platform is een initiatief zonder enige commerciële intenties en wordt beschikbaar gesteld enkel en alleen via dit platform. De inhoud van dit digitale platform vindt de basis in (persoonlijke) ervaringen op het gebied van politie, justitie, politiek bestuurlijke omgevingen, misdaadjournalistiek en cold case onderzoeken. 

Voor meer informatie stuur een e-mail naar coldcasekenniscentrum@gmail.com

De informatie op de website van het Cold Case Kennis Centrum komt uit open bronnen, waarbij bronvermelding wordt toegepast. Gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig uit open bronnen en de gebruikte linkadressen van de bewuste pagina's waar de afbeelding is gebruikt. Alle inspanningen zijn gedaan om de afbeelding en de afkomst op deze manier te waarborgen voor de bescherming van auteursrechten. Indien een afbeelding is gebruikt die niet in relatie staat tot de bronnen, neem dan contact op. De afbeelding zal onverwijld worden verwijderd. 

Populaire posts van deze blog

Kindervermissingen. Doodverklaard. Michelle Willard en anderen. Na 40 jaar toch gevonden.

Om eerst maar een voorbeeld te pakken. In 1985 verdwijnt de dan bijna 3 jaar oude Haagse peuter Michelle Willard spoorloos. Ze zou verkocht zijn, door haar vader nog wel. Vader Dick Willard heeft tegen zijn broer gezegd dat ze in goede handen is en in Spanje zou verblijven. Michelle zelf zou haar nieuwe identiteit zelf niet weten, zo verklaarde Dick. Hij zou haar onder een andere identiteit hebben verkocht. Vader Dick had alles zelf geregeld en Michelle zelf ook weggebracht. De exacte omstandigheden hoe Michelle is verdwenen is nooit bekend geworden. Vader Dick Willard wordt in 1991 vermoord en neemt vele geheimen mee zijn graf in. Michelle heeft nog familie en dat biedt theoretische gezien nog kansen. Zelfs na bijna 40 jaar. In Houston Texas verdween in 1981 een baby onder de naam 'Holly' onder bizarre omstandigheden. Haar beide ouders werden vermoord en de moordzaak is tot op heden nog niet opgelost. Maar het bijzondere is dat hun baby Holly niet op de plaats delict werd aang

UPDATE Cold case Germa van den Boom uit 1984.

UPDATE 21-04-2023 Op 20 oktober 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de vermissingszaak van Germa van den Boom opnieuw onder de aandacht. Een beloning van een kwart miljoen euro werd uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vondst van Germa. De deadline van zes maanden is voorbij en vanaf vandaag kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op de beloning bij het aanbrengen van een nieuwe tip.  Het afgelopen half jaar zijn er rond de 275 tips binnengekomen bij de Foundation. Deze zijn allemaal zorgvuldig bekeken en (anoniem) doorgestuurd aan het cold caseteam van politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. Het team is momenteel nog steeds bezig met de laatste tips uit te rechercheren. Het kwart miljoen euro blijft dan ook beschikbaar voor de gouden tip tot dat het cold caseteam alle tips die tot en met 20 april 2023 bij de Peter R. de Vries Foundation zijn binnengekomen heeft onderzocht. Wij verwachten dat we binnen enkele maanden bekend kunnen maken hoe dit onderzoek is afgerond.  Ondan

UPDATE: Hoge Raad doet uitspraak over onjuiste tekst bij beëdiging. Geen gevolgen zaak Nicky Verstappen.

Geen gevolgen voor opgeloste (lopende) cold casezaken. Het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging van een aantal raadsheren en raadsheren-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch leidt niet tot vernietiging van de uitspraken in de zaken die deze raadsheren (mee) hebben behandeld en beslist. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld n.a.v. twee vorderingen tot cassatie in het belang der wet; één in een strafzaak en één in een belastingzaak. Bekijk hier de uitspraak van de Hoge Raad ----------------------------------------- PG bij de Hoge Raad: het gebruik van een onjuiste tekst bij beëdigingen in het hof ‘s-Hertogenbosch hoeft niet te leiden tot vernietiging van uitspraken Conclusie PG Het gebruik van de onjuiste tekst bij de beëdigingen hoeft volgens de PG niet te leiden tot vernietiging van uitspraken in zaken die door deze raadsheren (mee) zijn behandeld en beslist. Dit legt hij in zijn vorderingen als volgt uit. Een beëdiging van een rechter of raadsheer heeft me